Besluitenlijst 7 augustus 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 augustus 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 17 juli 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 17 juli 2018 vastgesteld

Stukken

2.

Openbare besluitenlijst college 24 juli 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 24 juli 2018 vastgesteld.

Stukken

3.

Verkeersmaatregelen buitengebied Elshout en voorrangswijziging rotonde Spoorlaan-Stationsstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college neemt maatregelen om de wegen in het buitengebied rondom Elshout duurzaam veilig in te richten. De betrokken wegen gaan deel uitmaken van een 60 km/uur-zone. Verder wordt ook de voorrangsregeling op de rotonde Spoorlaan-Stationsstraat in Drunen aangepast zodat fietsers er voorrang krijgen. De maatregelen worden naar verwachting nog dit jaar uitgevoerd.

Stukken

4.

Vaststellen bestemmingsplan 'Elshout, Oosterseweg 1'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Elshout, Oosterseweg 1’ vast te stellen. Dit plan betreft het perceel Oosterseweg 1 ten noorden van Elshout en maakt uitbreiding van het daar gevestigde vleeskuikenbedrijf mogelijk. Naar verwachting neemt de raad op 18 september aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

5.

Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Heusden'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Heusden’ vast te stellen. Hierbij wordt de regeling voor parkeren (en laden en lossen) zoals die tot voor kort in de bouwverordening was opgenomen, overgeheveld naar de geldende bestemmingsplannen in de gemeente. Zo blijft in de hele gemeente toetsing aan parkeernormen mogelijk. Naar verwachting neemt de raad op 18 september aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

6.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 van het Streekarchief Land van Heusden en Altena

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening van 2017 en de begroting van 2019 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA).

Stukken

7.

Wijzigingen CAR-UWO 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht