Besluitenlijst 17 juli 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 juli 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Kapvergunning bomen nabij Tuinbouwweg 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een vergunningaanvraag in te dienen voor het kappen van negentien bomen aan de Tuinbouwweg in Vlijmen ter hoogte van Geerpark. De verwijderde bomen zullen binnen het plangebied van Geerpark worden gecompenseerd.

Stukken

2.

Derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen een bepaling aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toe te voegen over de afstand van gemeentelijke bomen ten opzichte van particuliere percelen.

Stukken

3.

Evaluatie omgekeerd inzamelen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de evaluatie omgekeerd inzamelen vast te stellen. In deze evaluatie staat beschreven hoe de inwoners deze nieuwe inzamelmethode ervaren en welke financiële consequenties de methode heeft. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 18 september aanstaande.

Stukken

4.

Aanvraag bedrijfsgebouw Tongerloostraat 7 Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aangevraagde vergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Tongerloostraat 7 in Elshout te weigeren.

Stukken

5.

Zienswijze op nieuw scheidingsvoorstel diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en niet-DAEB Brabant Wonen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het nieuwe scheidingsvoorstel van woningcorporatie Brabant Wonen. In dit voorstel staat hoe Brabant Wonen hun diensten van algemeen economisch belang scheiden van hun diensten van niet-algemeen economisch belang. De aanmerkingen van de Autoriteit woningcorporaties zijn hierin overgenomen.

Stukken

6.

Project gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het project ‘gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen’ als de scholen meedoen. Het project komt voort uit de duurzaamheidsagenda van de gemeente Heusden. Het doel is kinderen en ouders bewuster te maken als het gaat om de waarde van groen en de gevolgen van klimaatadaptatie. Het resultaat? Een gezond, klimaatbestendig en duurzaam schoolplein. Het project wordt een coproductie van de scholen, de natuur- en milieuvereniging Heusden en de gemeente.

Stukken

7.

Exploitatieplan 2019 openbaar vervoer

Behandelvoorstel

Het college reageert - op verzoek van Arriva – op de exploitatieplannen 2019 voor het openbaar vervoer. De reactie betreft met name uitgebreidere reismogelijkheden op lijn 135 en buurtbus 233.

Stukken

8.

Vaststellen bodemkwaliteitskaart 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de nieuwe regionale bodemkwaliteitskaart vast te stellen. Deze kaart is een hulpmiddel voor grondverzet binnen de gemeente. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 18 september aanstaande.

Stukken

9.

Informatiecentrum Geerpark

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft ingestemd met het plaatsen van een informatiecentrum in het park van Geerpark in Vlijmen. Het informatiecentrum gaat dienen als ontmoetingsplek voor bewoners en team Geerpark en informatiepunt voor (toekomstige) kopers van een woning in Geerpark. Het zal daarnaast beschikbaar gesteld worden voor Buurt Bestuurt activiteiten en educatieve doeleinden.

Stukken

10.

Raadsinformatiebrief inventarisatie bouwlocaties Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een informatiebrief aan de raad te sturen met betrekking tot de inventarisatie van nieuwbouwlocaties in Drunen. Onderbouwing van dit overzicht wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd.

Stukken

11.

Omgevingsvergunning vervangen roestvrijstalen afvoerkanaal op hoofdgebouw Grotestraat 181 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot om af te wijken van het negatieve welstandsadvies en van het vigerende bestemmingsplan Drunen herziening 2014, middels een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor het plaatsen/vervangen van één roestvrijstalen afvoerkanaal voor het cafétaria aan de Grotestraat 181 in Drunen. Hierdoor zal de omgevingsvergunning overeenkomstig de aanvraag worden verleend.

Stukken

12.

Aansluiten hulp bij het huishouden bij regionale inkoop Wmo 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om per 1 april 2019 voor hulp bij het huishouden aan te sluiten bij de regionale inkoop Wmo 2019.

Stukken

13.

Openbare besluitenlijst college 10 juli 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 10 juli 2018 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht