Besluitenlijst 01 oktober 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 oktober 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst 24 september 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 24 september 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Monitor Wonen De Langstraat

Behandelvoorstel

Het college heeft de Monitor Wonen De Langstraat voor kennisgeving aangenomen. De monitor geeft inzicht in ontwikkelingen op de sub-regionale woningmarkt de Langstraat. Daarnaast worden de ontwikkeling en realisatie van bouwlocaties in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk op elkaar afgestemd. Het college informeert de raad hierover volgens afspraak per raadsinformatiebrief.

Stukken

3.

Bijdrage landelijk reanimatie oproepsysteem HartslagNu

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een financiële bijdrage te verlenen aan het landelijk reanimatie oproepsysteem HartslagNu.

Stukken

4.

Samenwerkingsovereenkomst met Hedikhuizen Duurzaam, gericht op energietransitie

Behandelvoorstel

Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam U.A. met het doel het onderzoek naar de energietransitie in het dorp Hedikhuizen te ondersteunen.

Stukken

5.

Raadsinformatiebrief pilot 'Vroeg Erop Af'

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Raadsinformatiebrief toe te zenden aan de raadsleden.

Stukken

Uitgelicht