Besluitenlijst 02 juni 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 juni 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 26 mei 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 26 mei 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Bestuurlijke reactie rapportage rekenkamer vervolgonderzoek sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft een bestuurlijke reactie opgesteld naar aanleiding van het rekenkamerrapport vervolgonderzoek sociaal domein. De bestuurlijke reactie wordt tegelijkertijd met het rekenkamerrapport aangeboden aan de raad tijdens de Informatievergadering Samenleving van 18 juni a.s.

Stukken

3.

Onderzoeksopzet sturing sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met een onderzoek naar hoe de gemeente de alsmaar stijgende kosten in het sociaal domein beter kan beheersen. Daarbij wordt een aantal leidende principes gehanteerd. Het onderzoek moet een instrument opleveren dat het bestuur inzicht geeft in effecten en financiën en ook in staat stelt om deze te beïnvloeden en zo beter te beheersen. Daarnaast worden in het najaar keuzes voor de inrichting van het sociaal domein in de komende jaren, met de gevolgen daarvan, voorgelegd.

Stukken

4.

Verkoop Grotestraat 71 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het pand aan de Grotestraat 71 in Drunen te verkopen. Het pand was in gebruik als kantoorruimte. Het object maakt deel uit van de lijst gemeentelijke eigendommen en was eerder al aangemerkt om te verkopen.

Stukken

5.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over samenwerkingsverbanden en regionale opgaven cultuurhistorie. Akkoord

Raadsinformatiebrief stand van zaken duurzaamheid. Akkoord

Stukken

Uitgelicht