Besluitenlijst 03 december 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 december 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 26 november 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 26 november 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Verkoop van drie resterende kavels in Hof van Morgen in Geerpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. de verkoop van de laatste drie kavels in Hof van Morgen in Geerpark in Vlijmen mag doorzetten tot 31 juli 2020.

Stukken

3.

Vergunning voor strooiveld op de NH Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een vergunning verleend aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente in Drunen om op de NH begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen as te verstrooien.

Stukken

4.

Aanwijzen als toezichthouder van diverse medewerkers in het cluster Veiligheid en Handhaving

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om diverse medewerkers van het cluster Veiligheid en Handhaving aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving. Voorbeelden van wetten waar het om gaat, zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Stukken

5.

Wijziging regeling individueel keuzebudget voor medewerkers van de gemeente

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 een pilot voor de fiscale uitruil van het sportabonnement voor medewerkers van de gemeente te starten. Hiervoor heeft het college de regeling voor het individueel keuzebudget (IKB) voor medewerkers van de gemeente gewijzigd.

Stukken

6.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. v.d. Lee (Heusden Transparant) over de aan- en verkoop van percelen aan de oostzijde van de Akkerstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de aan- en verkoop van percelen aan de oostzijde van de Akkerstraat in Vlijmen beantwoord.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning aanleg bouwweg en riolering in plan Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke bouwweg en riolering in plan Steenenburg ongewijzigd te laten. Op 26 mei 2019 verleende het college deze vergunning al en er werden bezwaren tegen ingediend. Het college bekeek de vergunning nogmaals en besloot om daar aan vast te houden. Eén bezwaar werd inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Stukken

8.

Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor kappen van bomen in plan Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in plan Steenenburg ongewijzigd te laten. Op 20 juni 2019 verleende het college deze vergunning al en er werden bezwaren tegen ingediend. Het college bekeek de vergunning nogmaals en besloot om daar aan vast te houden.

Stukken

9.

Vragen ex art. 43 RvO van F. van der Lee (Heusden Transparant) over de kosten voor de binnentuin van De Voorste Venne in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de kosten van de inrichting van de binnentuin van De Voorste Venne in Drunen.

Stukken

10.

Raadsinformatiebrieven (RIB)

Behandelvoorstel

RIB over stand van zaken Smart Start in Heusden. Akkoord

Stukken

11.

Toezeggingen uit de afgelopen informatievergaderingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de reacties op de bijgevoegde toezeggingen uit de afgelopen informatievergaderingen en de hiervoor bijgevoegde raadsinformatiebrieven toe te sturen aan de raadsleden.

Stukken

Uitgelicht