Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. v.d. Lee (Heusden Transparant) over de aan- en verkoop van percelen aan de oostzijde van de Akkerstraat in Vlijmen

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 03 december 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 03 december 2019”.

Uitgelicht