Overheveling van middelen voor Beschermd Wonen licht verstandelijk beperking 2020 en 2021

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 03 maart 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 03 maart 2020”.

Uitgelicht