Plan van aanpak Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang e.a. Hart van Brabant

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 03 maart 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 03 maart 2020”.

Uitgelicht