Vragen ex artikel 43 RvO van F. van der Lee (Heusden Transparant) over broeikasgassen uit stadswateren

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 03 september 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 03 september 2019”.

Uitgelicht