Besluitenlijst 05 februari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 februari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 29 januari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 29 januari 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Concept Welstandsnota Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het concept van de geactualiseerde Welstandsnota Heusden. Het welstandsbeleid wordt daarin op punten verder versoepeld door verplichtingen verder terug te brengen of te vereenvoudigen. De nota wordt nu 6 weken ter inzage gelegd. Na verwerking van de reacties en zienswijzen, wordt de definitieve nota ter vaststelling aan de raad aangeboden. Naar verwachting neemt de raad hierover dan op 14 mei 2019 een besluit.

Stukken

3.

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten in relatie tot de leges voor bouwactiviteiten

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit’ vastgesteld.

Stukken

4.

Procesbesluit voor beroep tegen gaswinning Waalwijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om beroep in stellen tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken over verlenging van de gaswinning in Waalwijk. Dit verweer voert de gemeente samen met andere gemeenten en de provincie.

Stukken

5.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid F. ten Cate (Groen Links Heusden) over vergunning voor 24 appartementen aan de Grotestraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. ten Cate (Groen Links Heusden) over de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 24 appartementen aan de Grotestraat 156a in Drunen.

Stukken

Uitgelicht