Besluitenlijst 07 april 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 april 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 31 maart 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 31 maart 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Voortgangsrapportage ‘Samen armoede en schulden aanpakken 2019’

Behandelvoorstel

Het college heeft de voortgangsrapportage ‘Samen armoede en schulden aanpakken 2019’ vastgesteld en de raadsleden hierover geïnformeerd door hen de rapportage toe te sturen.

Stukken

3.

Krediet voor watermaatregelen in de Aalbersestraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van maatregelen voor de verwerking van hemelwater in de Aalbersestraat in Drunen. Deze maatregelen zijn nodig zodat dit gebied hevige neerslag beter kan verwerken. De maatregelen worden samen met herstraatwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden starten nog vóór de komende zomerperiode.

Stukken

4.

Beslissing op bezwaarschrift tegen vergunning voor de kap van bomen in de Clauslaan en Willem Alexanderlaan in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van 16 bomen in de Clauslaan en Willem Alexanderlaan in Vlijmen ongegrond te verklaren. Daarbij heeft het college een termijn verbonden aan de opgelegde herplantplicht. De herplant moet uiterlijk 1 april 2021 plaatsvinden.

Stukken

5.

Doorhalen van een kwalitatieve verplichting voor een perceel aan de Nassau Dwarsstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten afstand te doen van kwalitatieve verplichtingen uit 1993, die gevestigd zijn ten laste van een perceel aan de Nassau Dwarsstraat in Vlijmen en verband houden met het gebruik van dit perceel. De situatie is inmiddels achterhaald waardoor de verplichtingen niet langer noodzakelijk zijn.

Stukken

6.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over opgeleverde woningen in 2019: akkoord
Raadsinformatiebrief over latere aanlevering bestemmingsplan Steenenburg: akkoord.

Stukken

Uitgelicht