Besluitenlijst 07 mei 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 mei 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 30 april 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 30 april 2019 aangevuld met het besluit over de verkoop van het voorterrein van de gebouwen van Lips in Drunen aan The Lips Compagnie BV en daarmee deze besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarplan en begroting 2020 van de Regio Noordoost-Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het concept van het jaarplan en de ontwerpbegroting 2020 van de Regio Noordoost-Brabant. Naar verwachting neemt de raad hierover op 2 juli aanstaande een besluit.

Stukken

3.

Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluplan woningaantallen'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Parapluplan woningaantallen’ vast te stellen. Dit plan regelt het aantal woningen dat is toegestaan voor delen van Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een dergelijke regeling is op andere locaties binnen de gemeente al gangbaar. Naar verwachting neemt de raad op 2 juli aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

4.

Woningbouwplanning 2019 en verder

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de woningbouwplanning voor 2019 en verder vast te stellen. Deze planning geeft een beeld van het aantal geplande woningen in onze gemeente en waar deze worden gebouwd. In totaal zijn er in de eerstkomende tien jaar 2071 woningen gepland.

Stukken

5.

Jaarverantwoording kinderopvang 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft het gemeentelijk verslag ‘Jaarverantwoording Kinderopvang Heusden 2018’ vastgesteld. Hierin staan gegevens over de registratie van, het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen (KDV-BSO-GOB-VGO). De verantwoording wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Stukken

6.

Omgevingsvergunning voor het toestaan van zeven appartementen aan de Nieuwkuijksestraat 50 in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van zeven appartementen in een bestaande woning aan de Nieuwkuijksestraat 50 in Nieuwkuijk.

Stukken

7.

Verkoop Romneyloods op de hoek Nassaulaan/Vendreef in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de demontabele loods aan de Nassaulaan/Vendreef in Vlijmen te verkopen aan degene die na de openbare inschrijving het hoogste bod deed.

Stukken

8.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A. Merkx (Heusden één) over verkeerssituatie Tinie de Munnikstraat/ Cees van Delfstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A. Merkx (Heusden één) over een verkeerssituatie in de Tinie de Munnikstraat/Cees van Delftstraat in Drunen.

Stukken

9.

Definitieve besluitvorming invoering HR21

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor de invoering van HR21, een nieuw systeem van functie-indeling en -waardering in de gemeentelijke organisatie, een aantal documenten definitief vast te stellen.

Stukken

10.

Vragen art 43 rvo ten cate groen links over camerabeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over het camerabeleid langs de openbare weg in de gemeente.

Stukken

Uitgelicht