Besluitenlijst 07 oktober 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 07 oktober 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Doorhalen kwalitatieve verplichting Molensteeg 20 Drunen 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten afstand te doen van de kwalitatieve verplichting om de grond alleen als tuin te gebruiken, die is gevestigd ten laste van het perceel aan de Molensteeg 20 in Drunen. Doordat de situatie inmiddels is achterhaald, is de verplichting niet langer noodzakelijk.

Stukken

2.

Raadsinformatiebrief PFAS in bodem

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

3.

Raadsinformatiebrief wachttijden sociaal domein

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

4.

Anton Pieckplein allonge anterieure overeenkomst

Behandelvoorstel

Het college heeft een overeenkomst gesloten met drie partijen voor het kostenverhaal van de bouw van drie woningen. Een van de partijen wil het perceel verkopen. Om de koper deel te laten uitmaken van die overeenkomst, wordt een aanvullende overeenkomst (allonge) met partijen gesloten.

Stukken

5.

Raadsinformatiebrief vervolgtraject beschermd wonen regionaal met aanvullingen lokaal

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

6.

Vragen art. 43 RvO van raadslid Gorter (D66) over het Gepp hondentoilet

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Gorter (D66) over het Gepp hondentoilet.

Stukken

7.

Gebiedsaanwijzing waterverordening en Beleidsregel afvoer van hemelwater en grondwater

Behandelvoorstel

Het college heeft een gebiedsaanwijzing gedaan voor het gehele grondgebied van de gemeente waarop de ‘Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden 2019’ van toepassing is. Ook heeft het college de beleidsregels vastgesteld voor de afvoer van hemel- en grondwater zoals bedoeld in deze verordening.

Stukken

8.

Tijdelijke verlenging contracten afval milieustraat

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, bij uitzondering en bij wijze van enkelvoudige aanbesteding, de huidige contracten voor de inzameling en verwerking van groen- en bladafval en diverse afvalstromen van de milieustraat met een half jaar te verlengen tot 1 juli 2020, om hiermee te komen tot een zorgvuldige Europese aanbestedingsprocedure.

Stukken

9.

Raadsinformatiebrief Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh National Park

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college 1 oktober 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 1 oktober 2019 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht