Gebiedsaanwijzing waterverordening en Beleidsregel afvoer van hemelwater en grondwater

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 07 oktober 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 07 oktober 2019”.

Uitgelicht