Besluitenlijst 08 januari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 08 januari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 18 december 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 18 december 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Herinrichting Van Greunsvenpark 2019 - 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het plan voor de herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen en stelt de raad voor om het hiervoor benodigde uitvoeringskrediet van € 985.000 beschikbaar te stellen. In het plan zijn naast het parkeerterrein bij het gemeentehuis, de loopverbinding naar het centrum, de waterberging en het aangrenzende groengedeelte, ook de zones rondom het kinderdagverblijf en het gemeentehuis opgenomen. Naar verwachting neemt de raad op 19 februari a.s. een besluit over het uitvoeringskrediet.

Stukken

3.

Raadsinformatiebrieven stand van zaken regionale opgaven januari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft drie raadsinformatiebrieven vastgesteld over de stand van zaken van de gezamenlijke projecten binnen de regio’s De Langstraat, Hart van Brabant en Noordoost-Brabant. De informatiebrieven worden geagendeerd voor de informatievergaderingen Bestuur, Ruimte & Duurzaamheid en Samenleving op respectievelijk 29, 30 en 31 januari aanstaande.

Stukken

4.

Beslissingen op bezwaren tegen omgevingsvergunningen voor ontgeuringsinstallatie en afvoerpijpen op het perceel Grotestraat 181 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de eerder verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie met afvoerpijp op de aanbouw van het pand aan de Grotestraat 181 in Drunen, na heroverweging in stand te laten. Daarnaast besloot het college ook de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afvoerpijp op dit pand onder verbetering van de motivering in stand te laten. De verzoeken om een vergoeding van kosten, in verband met het behandelen van de bezwaren, zijn afgewezen.

Stukken

5.

Gedifferentieerde grondprijzen 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de gedifferentieerde grondprijzen vastgesteld die met ingang van 1 januari 2019 gelden voor de diverse locaties waar vrije kavels en bedrijfskavels worden aangeboden.

Stukken

6.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid J. Meesters (DMP Heusden) over bouwactiviteiten Torenstraat 26 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid J. Meesters (DMP Heusden) over de bouwactiviteiten aan het pand Torenstraat 26 in Drunen.

Stukken

7.

Opheffing van vertrouwelijkheid stukken 2014-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aan raadsleden opgelegde vertrouwelijkheid van een aantal stukken uit de periode 2014-2018 op te heffen.

Stukken

8.

Nieuwe straatnaam voor uitbreiding op bedrijventerrein Metal Valley in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een naam toegekend voor een nieuwe straat op bedrijventerrein Metal Valley in Drunen. De nieuwe straat gaat ‘Walserij’ heten.

Stukken

Uitgelicht