Ontwerp programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 09 april 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 09 april 2019”.

Uitgelicht