Besluitenlijst 09 juli 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 2 juli 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juli 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Opdracht voor het opstellen van een notitie Windenergie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om adviesbureau BugelHajema opdracht te geven om een notitie Windenergie op te stellen en hiervoor budget vrij te maken. Deze notitie zal de bestaande kadernotitie gaan vervangen. Bij de opstelling van de notitie krijgen inwoners van de gemeente ruimschoots de mogelijkheid om daarin te participeren.

Stukken

3.

Vestiging recht van opstal voor een compactstation aan de Oliemaat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot het vestigen van een recht van opstal voor een compactstation voor stroomvoorziening van de Jumbosupermarkt aan de Oliemaat in Vlijmen.

Stukken

4.

Vestigen van een kwalitatieve verplichting voor een infiltratieriool aan de Kerkstraat 17 in Hedikhuizen

Behandelvoorstel

Aan de Kerkstraat 17 in Hedikhuizen ligt een zaksloot die zorgt voor het verwerken van hemelwater dat afkomstig is van de weg. Deze sloot ligt op particulier terrein. Om de afvoer van hemelwater in de toekomst op deze locatie te garanderen, heeft het college besloten een overeenkomst aan te gaan met de eigenaar. De overeenkomst regelt het door de gemeente aanleggen, houden en onderhouden van een infiltratieriool aan de Kerkstraat 17 in Hedikhuizen.

Stukken

5.

Principeverzoek Ruimte voor Ruimtewoning ten oosten van d'Oultremontweg 20 in Elshout

Behandelvoorstel

Het college besloot om in principe in te stemmen met het verzoek om een Ruimte voor Ruimtewoning te bouwen op het perceel ten oosten van d’Oultremontweg 20 in Elshout. Dit besluit heeft nog geen rechtsgevolg. Daarvoor moet eerst een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan worden doorlopen.

Stukken

6.

Meerwerk restauratie Kasteel Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor onvoorziene werkzaamheden (meerwerk), die noodzakelijk zijn om de restauratie van het Kasteel Steenenburg volledig af te ronden.

Stukken

Uitgelicht