Besluitenlijst 09 juni 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 juni 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 2 juni 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 2 juni 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Impactanalyse Corona Gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de ‘Impactanalyse Corona Gemeente Heusden’. Deze gemeentelijke analyse brengt zo goed mogelijk in beeld wat de uitbraak van het coronavirus, de maatregelen en de nu verwachte effecten betekenen voor de beleidsvoornemens en de financiële positie van de gemeente. Het college heeft besloten om de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief te informeren.

Stukken

3.

Fietsstimulering in relatie tot snelfietsroute F59, tweede fase

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de vervolgaanpak voor fietsstimulering in relatie tot de snelfietsroute Waalwijk-’s-Hertogenbosch. Hierbij ligt de nadruk op een ‘proeftuin voor e-bikes’ voor medewerkers van de bedrijven die zijn aangesloten bij Parkmanagement Solaris.

Stukken

4.

Koopovereenkomst met Woonveste over grond Jacob van Lennepstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om grond aan de Jacob van Lennepstraat in Vlijmen te verkopen aan Stichting Woonveste voor de bouw van vijftien sociale huurwoningen. Naar verwachting start de bouw van deze woningen in 2021.

Stukken

5.

Ruiling met verkoop van grond op Metal Valley NW aan SCP BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om enkele stukjes grond te ruilen met het bedrijf SCP op bedrijventerrein Metal Valley, waarbij per saldo 285 vierkante meter wordt verkocht aan SCP. De ruil vindt plaats in verband met de voorgenomen bouw van een distributiecentrum door SCP.

Stukken

6.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over het bereiken van ouderen tijdens de coronacrisis

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over het bereiken van ouderen tijdens de coronacrisis.

Stukken

7.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief ZOAB op de A59; akkoord

Raadsinformatiebrief reactie college op initiatiefvoorstel DMP (11 mei 2020); akkoord

Stukken

Uitgelicht