Kredietvotering GOL / mitigerende maatregelen (aangepast raadsvoorstel)

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 10 maart 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 10 maart 2020”.

Uitgelicht