Besluitenlijst 11 juni 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 juni 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 3 juni 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 3 juni 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Verkoop Nassau Dwarsstraat 1a Vlijmen 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de woning met bedrijfsruimte aan de Nassau Dwarsstraat 1a in Vlijmen te verkopen. Het object maakt deel uit van de lijst gemeentelijke eigendommen en is aangemerkt om te verkopen.

Stukken

3.

Aanwijzing toezichthouder Van Wilgen 2019

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om J. van Wilgen aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving. Voorbeelden van wetten waar het om gaat zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Stukken

Uitgelicht