Besluitenlijst 12 februari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 februari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 5 februari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 5 februari 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Aanpak vergunnen woonwagens en bijgebouwen bij herinrichting

Behandelvoorstel

Ten behoeve van de brandveilige herinrichting van de woonwagenlocaties in de gemeente, heeft het college besloten om de hardheidsclausule toe te passen op de leges voor de door bewoners aan te vragen omgevingsvergunningen. Daarmee worden de leges voor realisatie van een opstal dan wel voor afwijking van het bestemmingsplan in afwijking van de legesverordening vastgesteld op het op dat moment geldende minimumtarief.

Stukken

3.

Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke accommodaties’ vastgesteld.
Maatschappelijke organisaties die een accommodatie in eigendom hebben binnen de gemeente Heusden, kunnen hierdoor een subsidie krijgen voor maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van hun accommodatie.

Stukken

4.

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2018-2019

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van maatregelen die op het gebied van verkeersveiligheid in 2018 werden uitgevoerd en voor 2019 op de planning staan. Het gaat hier om maatregelen die zich richten op menselijk gedrag in het verkeer.

Stukken

5.

Bijdrage aan Young Solar Challenge 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bijdrage van maximaal € 12.500 te verlenen voor de organisatie van een zonnebootrace als onderdeel van de Young Solar Challenge. De zonnebootrace wordt op 14 en 15 juni 2019 gehouden in de vesting Heusden. Diverse scholen met jongeren tussen de 14 en 17 jaar bouwen een zonneboot en gaan hiermee racen. Doel is dat jongeren op een laagdrempelige manier in contact komen met techniek, duurzaamheid en innovatie.

Stukken

6.

Resultaten inwonerspanel ondermijning criminaliteit

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek dat onder het inwonerspanel heeft plaatsgevonden over ondermijning en criminaliteit. De resultaten van het onderzoek geven aanleiding om een communicatiecampagne op te starten en gespreksavonden te organiseren.

Stukken

7.

Vaststellen standaard verwerkersovereenkomst persoonsgegevens

Behandelvoorstel

Het college heeft een nieuwe standaard verwerkersovereenkomst vastgesteld. Het betreft een standaard die voor alle gemeenten is ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De overeenkomst is nodig op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en regelt de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

Stukken

8.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Energiek Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met de lokale energiecoöperatie Energiek Heusden, voor het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van duurzame energie en energiebesparing, te verlengen tot en met 31 december 2022.

Stukken

Uitgelicht