Besluitenlijst 12 maart 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 maart 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 26 februari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 26 februari 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Vervangen koeling gemeentehuis Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om opdracht te geven voor de vervanging en verduurzaming van de koelinstallatie in het gemeentehuis in Drunen.

Stukken

3.

Verzoek om gebiedsaanwijzing Gaswet voor locaties in De Gorsen in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft het verzoek van drie particuliere bouwers, om op grond van de huidige Gaswet een gebiedsaanwijzing te doen voor hun bouwkavels in wijk De Gorsen in Elshout, afgewezen. De per 1 juli 2018 gewijzigde Gaswet stelt dat de netbeheerder geen nieuw gebouwde gebouwen meer aan mag sluiten op het aardgasnet. De wet bevat geen mogelijkheden om daarvan af te wijken voor deze bouwkavels.

Stukken

4.

Vergoeding kosten schade gymzaal ‘t Kompas

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bedrag van € 5.229,50 beschikbaar te stellen voor het herstellen van een lateiconstructie in de kruipruimte van gymzaal ’t Kompas in Nieuwkuijk.

Stukken

5.

Verzoek van Sentech BV om aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen naast waterberging op bedrijvenpark Het Hoog

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een huurovereenkomst van maximaal 5 jaar aan te gaan met Sentech BV voor een strook grond van 521 vierkante meter op bedrijvenpark Het Hoog ten behoeve van (tijdelijke) parkeerplaatsen.

Stukken

6.

Mandaat mevrouw G. van Loon voor uitvoering Wmo

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mevrouw G. van Loon, servicemedewerker Bijeen, mandaat te verlenen voor de uitvoering van een aantal specifieke taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Stukken

7.

Vragen art. 43 RvO H.J. Kleian (Heusden Transparant) over afgehandelde toezeggingen 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over een aantal afgedane toezeggingen beantwoord.

Stukken

Uitgelicht