Besluitenlijst 12 mei 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 mei 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 4 mei 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 4 mei 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 e.v. Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van Baanbrekers en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van Baanbrekers. Naar verwachting neemt de raad op 30 juni aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Aanbesteding verwerking GFT 2021 en verder

Behandelvoorstel

Onze gemeente neemt samen met een aantal gemeenten uit de regio ’s-Hertogenbosch deel aan een aanbestedingsprocedure voor de verwerking van GFT. Het college heeft besloten hiervoor mandaat te verlenen aan Blink. Blink is een publiek-private samenwerking tussen een aantal gemeenten uit de regio Eindhoven voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het nieuwe verwerkingscontract voor GFT moet ingaan per 1 januari 2021.

Stukken

4.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief prognose kosten jeugdhulp 2019: Akkoord
Raadsinformatiebrief over de regionale pilots ondersteuner jeugd: Akkoord

Stukken

Uitgelicht