Besluitenlijst 14 april 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 april 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 7 april 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 april 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Procesaanpak verkeerscirculatie centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de procesaanpak en bijbehorende uitgangspunten voor de verkenning naar de nieuwe verkeerscirculatie in en rond het centrum van Vlijmen. Dit betekent dat we starten met de participatie voor het verkeerskundig deel voor het centrum van Vlijmen, met als adviseurs de bewoners van Vlijmen, die hier aan willen deelnemen. De nieuwe verkeerscirculatie in en rond het centrum van Vlijmen wordt opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) waarover eind dit jaar wordt besloten.

Stukken

3.

Ontwerpwijzigingsplan en hogere grenswaarde geluid Jacob van Lennepstraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd in met het ontwerp wijzigingsplan en een besluit hogere grenswaarde geluid voor een locatie aan de Jacob van Lennepstraat in Vlijmen. Deze besluiten gaan over de gewenste ontwikkeling van vijftien woningen op die locatie. De ontwerpbesluiten liggen zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

4.

Afkoop dubbelfunctie gemalen waterschap Aa en Maas

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met het waterschap Aa en Maas om wat men de ‘dubbelfunctie’ van de gemalen en bijbehorende persleidingen noemt, te beëindigen.

Stukken

5.

Erfpachtovereenkomst bedrijfsgrond Metal Valley met Jofeda BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan voor de uitgifte van grond in erfpacht aan Jofeda BV van het bedrijf Tuinhout Compleet VOF uit Elshout. Het gaat om een perceel bedrijfsgrond op Metal Valley van ruim 5.500 vierkante meter.

Stukken

6.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. van den Brandt (Gemeentebelangen Heusden) over nachtsluiting huisartsenpost Waalwijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid C. van den Brandt (Gemeentebelangen) over de nachtsluiting van de huisartsenpost Waalwijk.

Stukken

Uitgelicht