Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid I. van Hemert (DMP Heusden), over de stand van zaken ontwikkeling voormalig Jonker Fris complex in Heusden

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 14 januari 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 14 januari 2020”.

Uitgelicht