Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A. Bok - Geelen over de voorgenomen sluiting van peuterspeelzaal ’t Hummelke in Elshout

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 14 mei 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 14 mei 2019”.

Uitgelicht