Besluitenlijst 15 januari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 januari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 8 januari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 8 januari 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WOII - 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor een rijksbijdrage aan te vragen voor onderzoek dat op een aantal locaties is gedaan naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en ruiming hiervan. Naar verwachting neemt de raad hierover op 19 februari aanstaande een besluit.

Stukken

3.

Normenkader rechtmatigheid 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor het normenkader rechtmatigheid voor het controlejaar 2018 vast te stellen. Het is de regelgeving waaraan de accountant de jaarrekening toetst op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. Naar verwachting neemt de raad op 19 februari aanstaande hierover een besluit.

Stukken

4.

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden’ vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad op 19 februari aanstaande hierover een besluit.

Stukken

5.

Kavelruil GOL Overstortweg-Polderweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavelruil aan te gaan nabij de Overstortweg en Polderweg in Drunen. In deze kavelruil wordt ruim 4 hectaren cultuurgrond geruild met de huidige pachter en koopt de gemeente circa 1 hectare cultuurgrond aan. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). ). Het college informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

6.

Verhuizing korfbalvereniging NDZW naar sportpark Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan de verhuizing van de buitensportactiviteiten van korfbalvereniging NDZW naar sportpark Haarsteeg. De medewerking bestaat uit het verplaatsen van trainingsverlichting en hekwerk naar sportpark Haarsteeg. NDZW verkoopt het club- en kleedgebouw op sportpark De Hoge Heide aan hockeyvereniging VMHC. Het is de bedoeling dat NDZW vanaf het voorjaar 2019 haar buitencompetitie in sportpark Haarsteeg kan spelen.

Stukken

7.

Actieplan Economie Langstraat 2018-2021

Behandelvoorstel

Het college heeft het Actieplan Economie de Langstraat 2018-2021 vastgesteld en informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

8.

Verkoop vier vrije kavels in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om vier vrije kavels in Drunen per loting te gaan verkopen. Drie kavels liggen op de hoek Prins Hendrikstraat/ Chrysantenstraat. De andere kavel ligt op de hoek van de Willem Alexanderstraat / Van Haestrechtstraat. Met een loting krijgt iedereen een eerlijke kans om een vrije kavel te kopen.

Stukken

9.

Locatie vervangende nieuwbouw twee basisscholen Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de huidige locatie (hoek Kasteellaan-Steenweg) te kiezen als locatie voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Leilinde en De Dromenvanger in Oudheusden.

Stukken

10.

Gebruik gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) te gebruiken bij alle inkopen en aanbestedingen op het gebied van IT.

Stukken

Uitgelicht