Ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 16 april 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 16 april 2019”.

Uitgelicht