Besluit en handboek vervanging fysieke archiefbescheiden door digitalisering vanaf 2016

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 16 juni 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 16 juni 2020”.

Uitgelicht