Aanvullende vraag ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de kosten van de binnentuin De Voorste Venne

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 17 december 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 17 december 2019”.

Uitgelicht