Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 17 december 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 17 december 2019”.

Uitgelicht