Besluitenlijst 17 maart 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 maart 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Brandveiligheid gemeentehuizen Vlijmen en Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een krediet van € 385.000 beschikbaar gesteld voor werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid van de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen. De brandmeldinstallaties in beide gemeentehuizen zijn 18 jaar oud en moeten worden vervangen. Daarnaast zijn enkele bouwkundige aanpassingen nodig om aan de inmiddels aangescherpte eisen van brandveiligheid te voldoen. In de begroting van 2020 is al rekening gehouden met deze investering.

Stukken

2.

Ondersteuner jeugd bij huisartsen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een bedrag van € 145.239 beschikbaar te stellen voor de inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de Heusdense huisartsen in de periode 2020 t/m 2022. Dit voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering van 12 mei 2020.

Stukken

3.

Jaarverslag vergunningverlening toezicht en handhaving Wabo 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2019’ vast te stellen en ter kennisname naar de raadsleden te sturen.

Stukken

4.

Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek om een tegemoetkoming in planschade voor een perceel aan de Hogeweg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft een verzoek tot planschadevergoeding voor het perceel Hogeweg 7b in Drunen afgewezen. Tegen dit besluit is een bezwaar ingediend. Het college heeft daarop besloten de eerdere afwijzing in stand te laten.

Stukken

5.

Continuïteitsplan gemeente Heusden maart 2020

Behandelvoorstel

Als gemeente leveren we vitale diensten voor de maatschappij. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening draaiende te houden, ook tijdens de huidige uitbraak van het Coronavirus (COVID-19). Om te zorgen dat de dienstverlening door kan gaan waar noodzakelijk en we onze bijdrage kunnen leveren aan de Veiligheidsregio heeft het college vandaag een continuïteitsplan vastgesteld.

Stukken

6.

Vragen over raadsvoorstel Krediet GOL

Behandelvoorstel

Het college besluit een raadsinformatiebrief te sturen naar aanleiding de vragen van fractie van Heusden Transparant over het raadsvoorstel krediet GOL.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 10 maart 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 10 maart 2020 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht