Beslissing op bezwaar afwijzen verzoek om een tegemoetkoming in planschade voor een perceel aan de Hogeweg in Drunen

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 17 maart 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 17 maart 2020”.

Uitgelicht