Jaarverslag vergunningverlening toezicht en handhaving Wabo 2019

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 17 maart 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 17 maart 2020”.

Uitgelicht