Besluitenlijst 19 februari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 februari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 12 februari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 12 februari 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Beleidsmatige en financiële kaders van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2020-2023

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de beleidsmatige en financiële kaders 2020-2023 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA). Ook vraagt het college de raad om toestemming voor een eenvoudige wijziging van de gemeenschappelijk regeling voor het streekarchief. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 2 april aanstaande.

Stukken

3.

Komgrenzen gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college is van plan om een aantal komgrenzen in de gemeente te wijzigen. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de toepassing van verkeersregels, de mogelijkheden voor het parkeren van grote voertuigen en het los laten lopen van honden, bouwmogelijkheden en de bescherming van bossen. Het kaartmateriaal met daarop de nieuwe komgrenzen ligt zes weken ter inzage zodat hierop zienswijzen kunnen worden ingediend. De raad neemt hierover naar verwachting op 2 april a.s. een besluit.

Stukken

4.

Subsidie Kredietbank Nederland voor 2019 en 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Kredietbank Nederland voor 2019 en 2020 respectievelijk tot een bedrag van € 257.000 en € 245.000 aan subsidie te verlenen voor de financiële dienstverlening rond de schuldhulpverlening.

Stukken

5.

Expertise ‘veilig opgroeien’ binnen Bijeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de inzet van de Jeugdbescherming Brabant (gezinsvoogdij en jeugdreclassering) binnen Bijeen in 2019 voort te zetten. Door deze samenwerking is er meer kennis en expertise over ‘veilig opgroeien’ beschikbaar binnen Bijeen.

Stukken

6.

Uitvoeringsovereenkomst voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) te ondertekenen. In deze overeenkomst staan afspraken over de realisatie, het beheer en onderhoud van de GOL-projecten.

Stukken

Uitgelicht