Besluitenlijst 19 maart 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 maart 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 12 maart 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 12 maart 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Ontwerp 'Visie zonnevelden'

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van de ‘Visie zonnevelden’. Deze visie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Op woensdag 27 maart aanstaande is er hierover voor inwoners en belanghebbenden een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Vlijmen, aanvang 19.30 uur. Reacties zijn dan welkom en zullen bijdragen aan een definitieve versie waarover de raad naar verwachting op 14 mei aanstaande een besluit neemt.

Stukken

3.

Toekennen van tegemoetkoming in planschade vanwege het bestemmingsplan ‘Hoek Willem Alexanderstraat en van Haestrechtstraat, Drunen’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. De planschade gaat over het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoek Willem Alexanderstraat en Van Haestrechtstraat, Drunen’. Het besluit komt overeen met het advies van de onafhankelijke adviseur.

Stukken

4.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen) over Ecologische Verbindingszone Koningsvliet

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen) over de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Koningsvliet.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de evaluatie van de zebrapaden aan het Plein in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de evaluatie van de zebrapaden op het Plein in Vlijmen.

Stukken

6.

Benoemen van stemmentellers voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het waterschapsbestuur

Behandelvoorstel

Het college heeft stemmentellers benoemd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschapsbesturen op 20 maart aanstaande.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning Stationsstraat 10-12, Drunen, inzake huisvesting arbeidsmigranten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een eerder geweigerde omgevingsvergunning, voor het gebruik van de panden Stationsstraat 10-12 voor de huisvesting van arbeidsmigranten, in stand te laten en de daartegen ingediende bezwaren ongegrond te verklaren. Voor de beoordeling van lopende en nieuwe aanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten is een aantal uitgangspunten aangepast c.q. verfijnd en vastgesteld door het college. Dit is gebeurd met het oog op nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten dat wordt voorbereid. De verwachting is dat de raad daarover komend najaar een besluit neemt.

Stukken

8.

Vragen ex artikel 43 RvO L. vd Heijden (Heusden Transparant) over subsidieverlening Alles voor Mekaar 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de subsidieverlening aan Alles voor Mekaar.

Stukken

Uitgelicht