Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning Stationsstraat 10-12, Drunen, inzake huisvesting arbeidsmigranten

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 19 maart 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 19 maart 2019”.

Uitgelicht