Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen) over Ecologische Verbindingszone Koningsvliet

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 19 maart 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 19 maart 2019”.

Uitgelicht