Jaarstukken 2019, kaderbrief en begroting 2021 Regio Hart van Brabant-Midpoint Brabant

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 19 mei 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 19 mei 2020”.

Uitgelicht