Besluitenlijst 19 november 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 november 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 12 november 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 12 november 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Beeldregieplan Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van het ‘Beeldregieplan Steenenburg’. Doel is om dit plan als aanvulling op de Welstandsnota Heusden vast te laten stellen door de gemeenteraad. Het ontwerp van het beeldregieplan wordt nu allereerst zes weken ter inzage gelegd voor reacties.

Stukken

3.

Jaarverslag Vertrouwenspersoon Sociaal Domein 2017 en 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag 2017 en 2018 van de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein voor kennisgeving aangenomen. De aanstelling van de heer B. Hagoort als Vertrouwenspersoon Sociaal Domein in de gemeente Heusden is verlengd tot 2022.

Stukken

4.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Tongerloostraat 16 te Elshout’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Tongerloostraat 16 te Elshout’ en het daarbij behorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden (geluid). Deze ontwerpbesluiten maken de bouw van een bedrijfswoning mogelijk. Het plan ligt vanaf 28 november aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

-

Raadinformatiebrief onderzoek kosten openbare verlichting De Hoeven-Mariëndonkstraat in buitengebied tussen Haarsteeg en Elshout

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

-

Raadsinformatiebrief toezegging over Alles voor Mekaar

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

-

Raadsinformatiebrief stand van zaken kadernotitie windenergie

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

-

Raadsinformatiebrief over De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

Uitgelicht