Ontwerpbestemmingsplan ‘Tongerloostraat 16 te Elshout’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 19 november 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 19 november 2019”.

Uitgelicht