Raadsinformatiebrief over De Voorste Venne

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 19 november 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 19 november 2019”.

Uitgelicht