Besluitenlijst 20 augustus 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 20 augustus 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 6 augustus 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 6 augustus 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Versnelling aanleg glasvezel in de gemeente

Behandelvoorstel

Het college wil de aanleg van glasvezel in onze gemeente versnellen en heeft besloten om voor de begeleiding hiervan opdracht te verlenen aan het bedrijf Close the Gap.

Stukken

3.

Vaststelling wijzigingsbesluit 'De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg'

Behandelvoorstel

Het college heeft het wijzigingsbesluit ‘De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg’ vastgesteld. Dit wijzigingsbesluit maakt de bouw van een woning mogelijk. Het plan ligt vanaf 30 augustus aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingediend.

Stukken

4.

Beantwoording art. 43 Heusden Transparant m.b.t. jaarrekening 2018 onderdeel grondexploitatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke (artikel 43 Reglement van orde) vragen van Heusden Transparant m.b.t. de jaarrekening 2018 onderdeel grondexploitatie.

Stukken

Uitgelicht