Beantwoording art. 43 Heusden Transparant m.b.t. jaarrekening 2018 onderdeel grondexploitatie

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 20 augustus 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 20 augustus 2019”.

Uitgelicht