Besluitenlijst 21 april 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 april 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 14 april 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 april 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 van de OMWB

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en voor het overige in te stemmen met deze ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenramingen. Daarnaast stelt het college de raad voor om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Naar verwachting neemt de raad op 12 mei aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Coronacrisis en ondersteuningsmaatregelen voor gesubsidieerde organisaties

Behandelvoorstel

Het college heeft een aantal ondersteuningsmaatregelen vastgesteld voor gesubsidieerde organisaties die door de coronacrisis in (financiële) moeilijkheden dreigen te komen.

Stukken

4.

Voorbereidingskrediet voor de herinrichting van de Admiraalsweg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college stelt een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar voor het ontwerp van de herinrichting van de Admiraalsweg in Drunen.

Stukken

5.

Afdoening korte termijntoezeggingen vóór raadsvergadering 12 mei 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten over de afdoening van de toezeggingen die in de afgelopen informatievergaderingen werden gedaan. Het betreft toezeggingen over voorstellen voor de komende raadsvergadering op 12 mei.

Stukken

Uitgelicht