Besluitenlijst 22 januari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 januari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Koopovereenkomst perceel grond voor uitbreiding Jumbo supermarkt Oliemaat 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een perceel grond gelegen nabij de Heistraat in Vlijmen – deel uitmakend van het perceel kadastraal bekend als gemeente Vlijmen, sectie L, nummer 2839 – ter grootte van circa 117 vierkante meter te verkopen ten behoeve van uitbreiding van de bestaande Jumbo supermarkt.

Stukken

2.

Vragen art. 43 RvO van H.J. Kleian (HT) vervolgvragen plaatsing van windmolens

Behandelvoorstel

Het college heeft de (vervolg)vragen beantwoord van raadslid H.J. Kleian (Heusden Transparant) over de plaatsing van windmolens.

Stukken

3.

Raadsinformatiebrief Sociaal Domein januari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de raadsinformatiebrief sociaal domein januari 2019 vastgesteld en ter informatie toegestuurd aan de raadsleden. Deze raadsinformatiebrief bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

4.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 25 stemlokalen aan te wijzen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap op 20 maart 2019 en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019. Het college verleent geen medewerking aan het verzoek van Stichting Burgercomité Nederland voor een volksreferendum buiten de Kieswet om.

Stukken

5.

Subsidieverzoek O3 voor inzet Alles voor Mekaar 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om O3 een aanvullende subsidie van € 50.000 te verlenen voor de inzet van stichting Alles voor Mekaar voor het eerste half jaar van 2019. Vóór 1 juli 2019 wordt de inzet van Alles voor Mekaar geëvalueerd, waarna voor het tweede half jaar een subsidie van € 25.000 overwogen kan worden.

Stukken

6.

Aanwijzen 2 extra toezichthouders basisregistratie personen BRP

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 2 extra medewerkers van Legitiem B.V. aan te wijzen als ‘toezichthouder basisregistratie personen’. Zij gaan adresonderzoeken en huisbezoeken doen voor de inventarisatie van arbeidsmigranten en het onderzoek Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in de gemeente.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 15 januari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 15 januari 2019 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht