Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66) over beschermd wonen

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 23 april 2019”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 23 april 2019”.

Uitgelicht