Besluitenlijst 23 juli 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 16 juli 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 juli 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Vaststellen bestemmingsplan 'Von Suppéstraat, Drunen'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Von Suppéstraat, Drunen’ vast te stellen. Dit plan maakt de ontwikkeling van 36 woningen op de locatie van de voormalige school met naastgelegen gymzaal aan de Von Suppéstraat/Chopinstraat in Drunen mogelijk. Het gaat om 20 patiowoningen en 16 overige grondgebonden woningen. Naar verwachting neemt de raad op 17 september aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Grondexploitatie Von Suppéstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie voor de locatie Von Suppéstraat in Drunen vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 17 september aanstaande.

Stukken

4.

Verzoek Klimaatplein Heusden opstellen omgevingsvisie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het initiatief van het Klimaatplein Heusden – om samen in een co-creatief proces tot een omgevingsvisie te komen – te omarmen. Als eerste stap gaan we samen in gesprek over de samenwerking en het samen werken aan een gedeelde visie op de leefomgeving.
Het Klimaatplein Heusden is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband van de kernen Hedikhuizen, Herpt, vesting Heusden, Heesbeen en Doeveren. Zij hebben elkaar gevonden in de uitdaging om hun kernen ook voor de toekomst duurzaam en leefbaar te houden.

Stukken

Uitgelicht