Ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout, 2e herziening, Elshoutseweg 3’

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 23 juni 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 23 juni 2020”.

Uitgelicht