Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. v.d. Lee (Heusden Transparant) over de benadering van alleenstaande 70plussers in relatie tot eenzaamheid

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 23 juni 2020”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 23 juni 2020”.

Uitgelicht